Cử tri bầu cử tại Quảng Ninh. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

 Quảng Ninh có 5 khu vực bỏ phiếu tại 4 huyện, thị xã trong tỉnh phải tiến hành bầu thêm số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 2 khu vực bỏ phiếu của huyện Hải Hà (xã Quảng Phong và Quảng Thắng), thị xã Đông Triều có 1 khu vực, thị xã Quảng Yên có 1 khu vực và huyện đảo Cô Tô 1 khu vực.

Đây là những khu vực bỏ phiếu bầu không đủ 2/3 số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 nên theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các khu vực bỏ phiếu này phải tiến hành bầu thêm trong thời gian 15 ngày.

Theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, thời gian tổ chức bầu thêm do cấp nào thiếu thì cấp đó quyết định. Hai đơn vị bầu cử thêm ở huyện Hải Hà sẽ tiến hành bầu cử thêm vào ngày Chủ nhật 29/5 tới.

Kết thúc ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, toàn tỉnh Quảng Ninh có tỷ lệ số cử tri đi bầu đạt 99,66%./.