Quang cảnh một phiên họp của Quốc hội Trung Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Theo Tân hoa xã, ngày 1/7, Quốc hội Trung Quốc đã phê chuẩn quyết định yêu cầu những lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước phải tuyên thệ tuân thủ Hiến pháp nước này.

Theo quyết định trên, toàn bộ lãnh đạo trúng cử hoặc giữ các chức vụ được các hội đồng nhân dân các cấp và các ủy ban thường vụ từ cấp huyện trở lên bổ nhiệm cũng như các công chức nhà nước được chính quyền nhân dân, tòa án và các viện kiểm sát các cấp bổ nhiệm phải công khai tuyên thệ tuân thủ Hiến pháp.

Quyết định trên, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, được đưa ra nhằm yêu cầu các công chức nhà nước tuân thủ, tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp./.