Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2015 về việc tại sao Đề án quy hoạch báo chí, một chính sách rất quan trọng đối với các cơ quan báo chí cả nước, sắp được ban hành, nhưng chưa được công khai để lấy ý kiến của các đối tượng bị tác động theo quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết Quy hoạch báo chí là văn bản cá biệt, đã lấy ý kiến các bộ ngành, cơ quan chủ quản.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, việc xây dựng dự thảo Quy hoạch báo chí là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ, thực hiện chức năng theo luật Báo chí.

Việc này đã được bắt đầu triển khai từ nhiệm kỳ trước cách đây 9 năm, từ khi còn chưa thành lập Bộ Thông tin-Truyền thông, sau đó dừng lại một thời gian và gần đây được chỉ đạo tiếp tục thực hiện.

"Đây là vấn đề liên quan, ảnh hưởng nhiều tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các cơ quan báo chí. Sau 90 năm xây dựng, trưởng thành, báo chí nước ta không ngừng lớn mạnh, ít nước trên thế giới có nhiều cơ quan báo chí như nước ta, hơn 800 cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình thì có hơn 300 kênh. Việt Nam là một trong những nước rất tự do báo chí, có đầy đủ các loại hình báo chí cũng như các bộ, ngành, địa phương từ trung ương đến địa phương đều có báo, đa dạng phong phú, chưa kể cả mạng xã hội là nguồn thông tin to lớn cho người dân," ông Nguyễn Bắc Son nói.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông, báo chí dù phát triển về số lượng, chất lượng nhưng không tránh khỏi trùng lắp về tôn chỉ, mục đich.

Đề án quy hoạch báo chí, ông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, được triển khai trong thời gian dài, qua nhiều cấp, có nhiều văn bản. Chính phủ đã họp cho ý kiến về dự thảo, xác định đây là văn bản cá biệt, đã lấy ý kiến các bộ ngành, cơ quan chủ quản ở các tỉnh thành, tổ chức các hội thảo khoa học, nhưng không chỉ đạo lấy ý kiến tất cả các cơ quan báo chí.

"Nhưng đây là vấn đề quan trọng, nhạy cảm, nên đề án được trình cả lên Bộ Chính trị. Và Bộ Chính trị cũng không yêu cầu Chính phủ lấy ý kiến các cơ quan báo chí," ông Nguyễn Bắc Son cho biết.

Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông cho biết thêm, Chính phủ đã trình xin ý kiến Bộ Chính trị về đề án này vào ngày 25/4/2014 và lần tiếp theo là tháng 11/2014. Bộ Chính trị đã xem xét và cho ý kiến để Chính phủ hoàn thiện.

"Vì đây là vấn đề lớn, hệ trọng, cấp bách, có tác động, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, địa phương, nên đã trình ra Hội nghị Trung ương 10. Kết luận của hội nghị, trong đó có nội dung về quy hoạch báo chí, đã được quán triệt đến từng chi bộ, và cũng được báo chí tuyên truyền," ông Nguyễn Bắc Son phát biểu.

Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông khẳng định trong quá trình triển khai xây dựng quy hoạch báo chí, Bộ đã làm đúng và kỹ lưỡng dưới dự chỉ đạo sát sao của Chính phủ.

"Đây là Quy hoạch do Thủ tướng ban hành nhưng đã được Bộ Chính trị ba lần cho ý kiến chỉ đạo và một lần xin ý kiến tại Kỳ họp Trung ương lần thứ 10 năm 2014. Ít có trường hợp nào được làm cẩn trọng như vậy. Quy hoạch sẽ được ban hành trong tháng tới, và khi ban hành sẽ có kế hoạch quán triệt triển khai đầy đủ," ông Nguyễn Bắc Son nói./.