Ngày 9/5, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 545/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020.

Mục tiêu của Quy hoạch là phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Lạng Sơn trở thành tỉnh có nền kinh tế tăng trưởng bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) trở thành trung tâm đầu mối quan trọng của tuyến hành lang kinh tế Nam Ninh-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh.

Lạng Sơn phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9-10%; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.600 USD; tỷ trọng các ngành nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng, dịch vụ trong cơ cấu GDP tương ứng chiếm 28-28-44%.

Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành dịch vụ đạt 9-10%; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng bình quân 13%/năm; phấn đấu đến năm 2015 đón trên 2,8 triệu lượt khách du lịch và đạt trên 3,7 triệu lượt khách vào năm 2020./.