Ông Nguyễn Tấn Đạt (đứng) được suy cử bầu làm Trưởng ban Trị sự Trung ương. (Nguồn: phatgiaohoahao.org.vn)

Ngày 19/11, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã tổ chức Hội nghị thường kỳ lần 2 nhằm tổng kết hoạt động đạo sự năm 2014, đề ra định hướng hoạt động năm 2015; trao quyết định của Ban Tôn giáo Chính phủ chuẩn y, bổ nhiệm Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo.

Năm 2014, hoạt động đạo sự cấp toàn đạo của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã đạt được những thành tích nổi bật, góp phần thực hiện tốt đường hướng “vì đạo pháp, vì dân tộc” của Phật giáo Hòa Hảo.

Năm qua, trong công tác phổ truyền giáo lý, Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã tổ chức 1.286 buổi thuyết giảng giáo lý ở trong và ngoài cơ sở thờ tự; mở 28 lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản ở các tỉnh, thành nhằm chuẩn hóa kiến thức giáo lý cho đồng đạo.

Công tác từ thiện xã hội tiếp tục đạt những kết quả đáng khích lệ như xây nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, hỗ trợ bệnh nhân nghèo và nhiều hoạt động khác với tổng số tiền gần 107 tỷ đồng.

Tại hội nghị, tiến sỹ Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tôn giáo Chính phủ, đã trao quyết định chuẩn y, bổ nhiệm Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo gồm 27 thành viên.

Ông Nguyễn Tấn Đạt được Đại hội đại biểu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cấp toàn đạo lần thứ 4 suy cử bầu làm Trưởng ban Trị sự Trung ương.

Nhân dịp này, ông Lê Nguyên Châu, Trưởng Ban Tôn giáo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, cũng trao quyết định chuẩn y Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang gồm 10 thành viên; trao quyết định cho 133 Ban Trị sự cơ sở xã, phường, thị trấn với 908 thành viên./.