Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giải thể 3 ​trạm ​kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại (Trạm Kiểm soát liên hợp) được thành lập theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 19/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ gồm trạm Tịnh Biên (tỉnh An Giang), ​trạm Tân Hợp (tỉnh Quảng Trị), ​trạm Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh An Giang, Quảng Trị, Tây Ninh tiến hành thủ tục giải thể 3 ​trạm ​kiểm soát liên hợp nêu trên theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, có biện pháp chỉ đạo kịp thời triển khai phương án đấu tranh ngăn chặn, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, không để xảy ra tình hình phức tạp sau khi giải thể 3 ​trạm ​kiểm soát liên hợp./.