Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh minh họa. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Nhằm góp phần khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong bảy thập kỷ qua; làm rõ thêm những định hướng và tiềm năng phát triển của đất nước trong thời gian tới, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật cho ra mắt bạn đọc ấn phẩm "Việt Nam trên đường phát triển."

Đặc biệt, cuốn sách vinh dự được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết lời giới thiệu.

Các bài viết được sắp xếp theo chủ đề từ lịch sử đến hiện tại, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Tác giả các bài viết trong cuốn sách là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, cùng nhiều nhà khoa học có uy tín.

Phần Mở đầu cuốn sách, giáo sư sử học Phan Huy Lê trình bày khái quát về Việt Nam - đất nước, con người, lịch sử và văn hóa.

Phần thứ nhất: Lịch sử sang trang mới với thế và lực mới, giới thiệu quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ​Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, trong đó tập trung nêu bật những thành tựu đạt được trong 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Phần thứ hai: Tiềm năng phát triển, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh cần tập trung khai thác để đẩy mạnh phát triển đất nước trong thời gian tới. Từ những thành tựu đã đạt được trong gần 30 năm đổi mới, ở phần hai của cuốn sách, các tác giả phân tích những tiềm năng, thế mạnh cần tập trung khai thác để đẩy mạnh phát triển đất nước trong thời gian tới.

Cuốn sách "Việt Nam trên đường phát triển" là một trong những công trình thiết thực chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.