Giao dịch tại Sacombank. (Nguồn: TTXVN)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đã thống nhất lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung 400 triệu cổ phiếu STB hoán đổi từ việc sáp nhập SouthernBank vào Sacombank.

Bên cạnh đó, Sacombank cũng giao ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị theo dõi chỉ đạo văn phòng Hội đồng quản trị hoàn thành hồ sơ ký duyệt và để nộp hồ sơ theo đúng thời hạn.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam (SouthernBank) chính thức sáp nhập vào Sacombank từ ngày 1/10/2015, bằng việc 300 triệu cổ phiếu STB hoán đổi tương đương 400 triệu cổ phiếu của SouthernBank.

Trước đó, đại hội đồng cổ đông bất thường của Sacombank được tổ chức vào ngày 11/7/2015 đã thông qua tỉ lệ hoán đổi cổ phần sáp nhập là 1 cổ phần Southern Bank hoán đổi thành 0,75 cổ phần Sacombank-STB)

Tuy nhiên, đến ngày 13/11/2015, theo thông báo từ Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), tổ chức này chỉ chấp nhận niêm yết bổ sung đối với 242,7 triệu cổ phiếu STB - là số lượng cổ phiếu ngân hàng này phát hành trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Còn lại 400 triệu cổ phiếu trong đó 300 triệu cổ phiếu phát hành cho cổ đông Southern Bank và 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông Sacombank, HSX đã không chấp nhận niêm yết bổ sung số cổ phiếu này./.