Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong phiên chất vấn sáng 18/11 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết dự kiến trong tuần tới Thủ tướng sẽ ký Quyết định ban hành chuẩn nghèo mới đa chiều áp dụng cho năm 2016-2020.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong những năm qua, Việt Nam đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp giảm nghèo, qua đó tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 14,2% năm 2011 xuống còn 4,5% năm 2015. Riêng các huyện nghèo giảm từ 58,3% xuống còn 28%.

Nhìn lại 20 năm qua, Việt Nam có 30 triệu người thoát nghèo, đây là một thành tựu nỗ lực trong công cuộc đổi mới được toàn xã hội và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Tuy nhiên Thủ tướng cho rằng việc xác định chuẩn nghèo đơn chiều chỉ dựa vào thu nhập như đang thực hiện đã bộc lộ hạn chế, chưa phản ánh được đầy cách tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; việc phân loại, đánh giá xác định đối tượng nghèo và xây dựng các chính sách giảm nghèo thiếu tính tổng thể.

Thủ tướng Chính phủ cho biết để khắc phục những hạn chế nêu trên, nhiều tổ chức quốc tế như UNDP, WB thống nhất khuyến cáo và đến nay đã có 30 quốc gia nghiên cứu và áp dụng phương pháp đo lường nghèo đa chiều không chỉ sử dụng tiêu chí thu nhập mà còn sử dụng các tiêu chí về tiếp cận các nhu cầu cơ bản ở mức tối thiểu. Đây cũng là phương pháp phù hợp với chương trình nghị sự của Liên hiệp quốc vì sự phát triển bền vững.

Chính phủ đã trình và Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 76 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; trong đó giao Chính phủ chỉ đạo xây dựng chuẩn nghèo mới theo phương pháp đa chiều nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Phương pháp tiếp cận này là cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi phương pháp xác định hộ nghèo từ đơn chiều sang đa chiều; trong đó quy định chuẩn nghèo bao gồm cả tiêu chí thu nhập và các tiêu chí về cách tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, nước sạch vệ sinh nông thôn...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết theo tính toán bước đầu, với chuẩn nghèo đa chiều; trong đó tiêu chí thu nhập là 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn; và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị thì tỷ lệ hộ nghèo hiện nay là khoảng 12% và tỷ lệ hộ cận nghèo là khoảng 6%. Dự kiến ngân sách để thực hiện hỗ trợ đối tượng nghèo và cận nghèo trong năm 2016 sẽ tăng khoảng 15.000 tỷ đồng so với năm 2015.

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện trong năm 2016 gắn với triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2016-2020 vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các chính sách đặc thù đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn đặc biệt khó khăn nhất là về đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sạch, y tế, giáo dục...

Chính phủ cũng ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực cho huyện nghèo, xã nghèo; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo nhanh, bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số./.