Kiểm toán Nhà nước cho biết năm 2011, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành 151 cuộc kiểm toán (tăng 15,2% so với năm 2010) tại tất cả các lĩnh vực như ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính-ngân hàng.

Theo đó, đối với lĩnh vực ngân sách nhà nước, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại 20 bộ, cơ quan trung ương, 34 tỉnh, thành phố.

Trong lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính-ngân hàng, sẽ kiểm toán báo cáo tài chính 27 tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam HUD, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam…

Kiểm toán Nhà nước cũng sẽ tiến hành kiểm toán Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Rusvietsovpetro theo thỏa thuận hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Liên bang Nga.

Bên cạnh đó, năm 2011, Kiểm toán Nhà nước sẽ triển khai 5 cuộc kiểm toán chuyên đề, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư 39 dự án đầu tư xây dựng (Dự án lọc dầu số 1 Dung Quất, Dự án Xây dựng Cầu Thủ Thiêm…) và 8 chương trình mục tiêu, dự án quốc gia.

Trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khối Đảng sẽ thực hiện kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2010 tại 11 đầu mối kiểm toán, 3 cuộc kiểm toán quyết toán vốn đầu tư với 28 dự án đầu tư, kiểm toán báo cáo tài chính tại Tổng công ty xây dựng Trường Sơn và Tổng công ty 15./.