Trụ sở Cục Tình báo liên bang Đức (BND). (Nguồn: nbcnews.com)

Cả hai cơ quan tình báo nước ngoài và nội địa của Đức là Cục Tình báo liên bang (BND) và Cục Bảo vệ hiến pháp (BfV) đều tìm cách chiêu mộ người tị nạn làm mật thám trong các vấn đề an ninh.

Theo tạp chí Tấm gương số 5/2016, trong giai đoạn từ năm 2000-2013, BND và BfV đã đề nghị tổng cộng 850 người tị nạn cung cấp các thông tin liên quan tới vấn đề an ninh.

Trung tâm hỏi cung (HBW) thuộc BND là một trong số các đơn vị đã tiến hành thẩm vấn, lấy thông tin từ người tị nạn.

Mặc dù HBW đã bị giải thể từ tháng 6/2014, song các nguồn tin an ninh cho biết những người xin tị nạn ở nước này vẫn bị đề nghị cung cấp thông tin trên cơ sở "tự nguyện."

Cũng theo báo Đức, người tị nạn có thể đã được hứa sẽ được ưu tiên trong vấn đề lưu trú hay được nhận quy chế bảo vệ ở nước này, song họ sẽ không được gì nếu từ chối hợp tác./.