Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinbankSc (mã niêm yết CTS).

Lý do là công ty mày đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, VietinbankSc đã triển khai và duy trì hoạt động các điểm hỗ trợ khách hàng giao dịch chứng khoán với chức năng như chức năng của đại lý nhận lệnh.

Xét tính chất và mức độ vi phạm, SSC xử phạt số tiền mười triệu đồng đối với VietinbankSc ./.