Hãng đánh giá tài chính Standard & Poor’s. (Nguồn: AP)

Ngày 20/4, hãng đánh giá tài chính Standard & Poor’s tuyên bố, El Salvador đã rơi vào tình trạng vỡ nợ một phần (selective default - SD) đối với khoản nợ tự chủ, sau khi quốc gia Trung Mỹ này không hoàn thành việc trang trải nghĩa vụ tài chính đối với các quỹ lương hưu do xung đột chính trị trong nước.

Standard & Poor’s đã hạ mức xếp hạng tín dụng của El Salvador từ “CCC-” xuống “SD,” khi quốc gia Trung Mỹ này không thực hiện trả lãi suất sau 5 ngày tới hạn.

[El Salvador quyết định phát hành trái phiếu để tránh vỡ nợ]

Hồi đầu tháng, đảng Mặt trận Giải phóng dân tộc Farabundo Martí (FMLN) thiên tả cầm quyền đã không nhận được sự ủng hộ của giới bảo thủ trong Liên minh Cộng hòa dân tộc chủ nghĩa (Arena) trong phân bổ ngân sách, trong đó có việc trả 57 triệu USD lãi suất tới hạn của trái phiếu các quỹ hưu trí tư nhân./.