Cây có đường kính lớn trong rừng phòng hộ bị đốn hạ không thương tiếc. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Ngày 1/4, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên đã có công văn số 1714-CV/VPTU gửi Thông tấn xã Việt Nam; Báo Nhân dân; Đài Truyền hình Việt Nam (kênh VTV8); Báo Phú Yên; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thông tin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy liên quan việc triển khai Dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao.

Nội dung công văn nêu rõ những ngày vừa qua, một số phương tiện thông tin đại chúng đã có các bài viết phản ánh những thông tin liên quan đến việc triển khai Dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, do Công ty cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên làm chủ đầu tư.

Ngày 31/3, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh có Công văn số 42-CV/BCSĐUBND báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc xem xét xử lý tình hình báo chí phản ánh liên quan đến dự án.

Qua xem xét báo cáo của Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh và thông tin báo chí phản ánh, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo (tại Thông báo số 265-TB/VPTU, ngày 1/4/2017 của Văn phòng Tỉnh ủy).

Nội dung thông báo nhấn mạnh Dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao là dự án lớn nhằm thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dự án này được chuẩn bị chu đáo và được sự đồng thuận của các cấp, các ngành; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương thực hiện Dự án (tại Kết luận số 10-KL/TU, ngày 29/12/2015) và các bộ, ngành liên quan đã cho ý kiến. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn một số việc làm chưa tốt, cần được tiếp tục hoàn thiện.

Sau khi có những thông tin phản ánh của báo chí, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cầu thị tiếp thu, kịp thời tổ chức cuộc họp với các ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư để rà soát lại quá trình triển khai thực hiện dự án, làm rõ những thông tin báo chí nêu, qua đó chỉ đạo khắc phục những việc làm chưa tốt (Thông báo số 208/TB-UBND, ngày 30/3/2017); đồng thời đã kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 54/BC-UBND, ngày 30/3/2017) và thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng.

Thường trực Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tạm dừng ngay các nội dung công việc đang triển khai của dự án trên thực địa, chờ đến khi có ý kiến của các bộ, ngành liên quan và Thủ tướng Chính phủ; đồng thời khẩn trương khắc phục những việc làm chưa tốt./.