Ông Nguyễn Thành Phong, tân Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016 trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm 2016 là năm khởi đầu cho mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với phóng viên TTXVN, sau khi vừa được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

 - Xin chúc mừng ông vừa trúng cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có thể cho biết trên cương vị mới này ông sẽ chọn chỉ đạo giải quyết các vấn đề "nóng" nào của Thành phố Hồ Chí Minh để đi đến mục tiêu trở thành thành phố văn minh, hiện đại?

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Phong:

Hiện nay các vấn đề bức xúc của thành phố là kẹt xe, ngập nước, tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, thủ tục hành chính... Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X đã đề ra 7 Chương trình đột phá nhằm thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Thành phố sẽ có kế hoạch và biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện 7 chương trình này, với nội dung kế hoạch thể hiện tư duy đột phá, chính sách đột phá, xác định giải pháp đột phá và triển khai tổ chức thực hiện đột phá.

Với những vấn đề bức xúc trên, chúng tôi rất trăn trở khi đánh giá thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua. Do vậy, Ủy ban Nhân dân Thành phố sẽ cùng các sở, ngành nhanh chóng có các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả, giải quyết những vấn đề đó, làm sao giảm thiểu tối đa các vấn đề bức xúc hiện nay đang gây ra cho người dân thành phố.

- Vậy trong bảy Chương trình đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X đề ra, chương trình nào ông ưu tiên chỉ đạo trong thời gian tới?

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Phong: Trong bảy Chương trình đột phá đề ra thì Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị được ưu tiên hàng đầu. Cần phải sớm giải quyết vấn đề nhà ở trên và ven kênh rạch, chung cư xuống cấp. Dù đây là vấn đề mang tính lâu dài, nhưng trước mắt cần phải giải quyết để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.

Thời gian tới, Thành phố sẽ đẩy mạnh việc di dời toàn bộ nhà ở trên và ven kênh rạch, cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ, chỉnh trang lại các khu phố, triển khai mạnh các dự án phát triển nhà ở xã hội, tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn.

Bên cạnh đó, thành phố luôn quan tâm, chú trọng thực hiện những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống người dân thành phố như ô nhiễm môi trường, tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.

- Với vai trò là đầu tàu kinh tế cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh có định hướng phát triển trong thời gian tới như thế nào để tiếp tục đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của đất nước?

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thành Phong: Có 5 vấn đề cần tập trung giải quyết trong thời gian tới, bao gồm:

Thứ nhất là làm sao nâng cao được chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của thành phố.

Thứ hai là nâng cao được chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học công nghệ.

Thứ ba là cải cách thủ tục hành chính, tạo ra được môi trường đầu tư thông thoáng, tốt nhất cho nhà đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là các dự án sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân.

Thứ tư là thông qua việc ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo tạo nên động lực phát triển kinh tế xã hội.

Thứ năm là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hiện nay kinh tế thành phố đã có sự chuyển dịch đúng hướng, tuy nhiên cần tiếp tục phát triển các ngành dịch vụ cao cấp, tạo ra các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao. Từ đó, thúc đẩy chất lượng tăng trưởng của Thành phố trong thời gian sắp tới.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này./.