Hai bên ký thỏa thuận hợp tác và trao tặng tiền an sinh xã hội. (Ảnh: Vietcombank)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm (Vietcombank Hoàn Kiếm) và Trường Đại học Y Hà Nội vừa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện và trao tặng gói an sinh xã hội.

Theo đó, Vietcombank Hoàn Kiếm đã trao tặng Đại học Y Hà Nội 2 tỷ đồng. Trong đó, 250 triệu đồng sẽ dành hỗ trợ sinh viên nghèo, 750 triệu đồng hỗ trợ trang thiết bị cho trường và 1 tỷ đồng hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Lãnh đạo Đại học Y Hà Nội cho biết, sự hỗ trợ này sẽ góp phần cùng với trường và Bệnh viện chăm sóc tốt hơn cho công tác đào tạo nhân tài cũng nhưng khám và chữa bệnh cho nhân dân./.