Chiều 6/7, tại Hà Nội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã hội đàm với Tổng Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Bồ Đào Nha Armenio Carlos.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo, chia sẻ những kết quả đạt được cũng như khó khăn trong công tác công đoàn của mỗi nước trong thời gian qua đồng thời khẳng định tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng cho biết hiện nay Công đoàn Việt Nam có khoảng 8,5 triệu đoàn viên và gần 120.000 công đoàn cơ sở. Với chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, Công đoàn Việt Nam rất chú trọng phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở, đặc biệt trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Công đoàn Việt Nam tiếp tục khắc phục nhiều khó khăn, khẳng định là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Tổng Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Bồ Đào Nha Armenio Carlos cho biết Tổng Liên đoàn Lao động Bồ Đào Nha là trung tâm công đoàn lớn nhất ở Bồ Đào Nha, có gần 750.000 đoàn viên sinh hoạt trong 141 công đoàn thành viên. Những năm gần đây, Tổng Liên đoàn Lao động Bồ Đào Nha chú trọng phát triển đoàn viên và kiện toàn tổ chức theo hướng sát nhập các công đoàn nhỏ vào các công đoàn lớn để tăng hiệu quả hoạt động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Bồ Đào Nha có quan hệ đoàn kết truyền thống. Tổng Liên đoàn Lao động Bồ Đào Nha đã ủng hộ mạnh mẽ nhân dân và phong trào công đoàn Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Công đoàn Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh của phong trào công đoàn Bồ Đào Nha chống chế độ độc tài đầu những năm 70. Hai bên có sự phối hợp chung tốt đẹp trong khuôn khổ Liên hiệp Công đoàn Thế giới.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đánh giá chuyến thăm Việt Nam của đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Bồ Đào Nha lần này diễn ra vào thời điểm rất ý nghĩa, góp phần tăng cường và củng cố hơn nữa mối quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia nói chung và tổ chức Công đoàn hai nước nói riêng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn hai bên hằng năm tăng cường trao đổi đoàn để chia sẻ thông tin về tình hình lao động và công đoàn, đồng thời ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế./.