Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện số 02/CĐ-BNN-VP về việc tăng cường kiểm dịch đối với sản phẩm là động vật, thực vật nhập khẩu vào Việt Nam, nhất là trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố tăng cường lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các Chi cục Kiểm dịch động vật vùng, cơ quan thú y vùng, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng và chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kiểm dịch nói trên.

Đồng thời, các sở cần phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương để phản ánh kịp thời, khách quan các hoạt động liên quan đến kiểm soát chất lượng, kiểm dịch động vật, thực vật nhập khẩu; phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho hành vi vi phạm.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y chỉ đạo các Chi cục Kiểm dịch động vật vùng, cơ quan Thú y vùng, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, nhất là các chi cục, cơ quan quản lý các cửa khẩu biên giới như Tân Thanh (Lạng Sơn), Cầu Treo (Hà Tĩnh), Lao Bảo (Quảng Trị), Mộc Bài (Tây Ninh)… tăng cường kiểm soát chặt chẽ về kiểm dịch thú y đối với sản phẩm là động vật, thực vật nhập khẩu vào Việt Nam, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng./.