Bên hành lang Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, trao đổi về công tác cán bộ nữ, chị Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để chị em vừa hoàn thành thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình, vừa đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước.

- Làm thế nào để tăng cường hơn nữa vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện nay, thưa chị?

Chị Nguyễn Thị Kim Liên: Người phụ nữ có trách nhiệm nặng nề hơn nam giới. Họ vừa phải làm vợ, làm mẹ, chăm sóc con cái, lo cho tổ ấm của mình, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ đối với xã hội.

Điều này càng quan trọng hơn khi phụ nữ được giao những cương vị chủ chốt trong cơ quan, đoàn thể.

Tôi cho rằng trong thời gian qua, bên cạnh việc hoàn thành thiên chức của mình trong gia đình thì nữ cán bộ, công nhân viên chức đã được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia ngày càng nhiều vào các mặt của đời sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Trên cương vị lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến địa phương, đội ngũ cán bộ nữ đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tính năng động, sáng tạo, được quần chúng tin tưởng.

Đối với phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", thời gian qua đã khẳng định được vị trí, vai trò trong việc khuyến khích, động viên người phụ nữ vượt qua mọi khó khăn, giúp họ hoàn thành công việc được giao.

Theo tôi, muốn tăng cường hơn nữa vai trò của người phụ nữ trong xã hội hiện nay thì điều quan trọng hơn cả là nam giới phải biết chia sẻ gánh nặng, tạo điều kiện cho người phụ nữ vươn lên trong cuộc sống, để họ trở thành lực lượng không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế, xã hội và ngày càng hướng tới sự bình đẳng hơn với nam giới.

- Là đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chị có mong muốn gì?

Chị Nguyễn Thị Kim Liên: Nhân dân cả nước trong những ngày này đang hướng về thủ đô Hà Nội, về Trung tâm Hội nghị Quốc gia theo dõi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội.

Tôi cảm thấy rất vinh dự khi là đại biểu tham dự Đại hội. Bản thân tôi cũng như nhân dân các dân tộc tỉnh Đồng Nai mong muốn Đại hội lần này sẽ đề ra được những quyết sách đúng đắn để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, cũng như chăm lo hơn nữa đến công tác cán bộ nữ.

Điều mà tôi kỳ vọng là người phụ nữ ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong xã hội.

Tôi mong muốn người phụ nữ trong xã hội hiện đại ngày càng có tiếng nói hơn và tiếng nói có trọng lượng hơn, góp phần làm cho xã hội nói chung, khu dân cư và xã, phường nơi mình sinh sống và cơ quan, đơn vị nơi mình làm việc ngày càng phát triển.

Tôi tin tưởng rằng, dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội XI, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục có những đường lối và chủ trương mang tính định hướng đến công tác cán bộ nữ nói chung và Đồng Nai nói riêng, tạo điều kiện cho nữ cán bộ, công nhân viên chức đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai nơi tôi đang công tác, với chức năng và nhiệm vụ của mình sẽ vận động người dân nói riêng, cộng đồng dân cư nói chung thể hiện trách nhiệm cũng như tình cảm của mình, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước bằng những phong trào thi đua yêu nước cụ thể, thiết thực.

Xin cảm ơn chị./.