Người dân vùng Catalonia. (Nguồn: AFP)

Ngày 5/2, chính phủ Tây Ban Nha cho biết sẽ sử dụng công cụ pháp lý để ngăn việc chính phủ vùng Catalonia thành lập Bộ Ngoại giao riêng.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Rafael Catala, các luật sư của chính phủ sẽ đề nghị Tòa án Hiến pháp ra lệnh không cho bộ trên ra đời - công cụ mà Catalonia dự định sử dụng để tìm kiếm sự ủng hộ của nước ngoài đối với quy chế độc lập của vùng lãnh thổ này.

Bộ trưởng Catala nêu rõ chính sách ngoại giao của Tây Ban Nha chỉ có thể do chính phủ trung ương xây dựng.

Hồi tháng trước, chính phủ vùng Catalonia đã thông qua việc thành lập Bộ Ngoại giao của vùng và bổ nhiệm chính trị gia theo đường lối ly khai Raul Romeva đứng đầu cơ quan này./.