Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay, các tỉnh trong khu vực đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng bào Công giáo trên địa bàn tự do sinh hoạt tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội để Tây Nguyên phát triển bền vững.

Các tỉnh Tây Nguyên luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân. Bà con giáo dân Công giáo, tín hữu Tin lành được tự do sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại gia đình, các cơ sở thờ tự hợp pháp.

Các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước thừa nhận luôn được đối xử công bằng, bình đẳng trước pháp luật. Các chức sắc được tự do truyền đạo theo quy định và được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, thuyên chuyển theo đúng điều lệ của tôn giáo, pháp luật.

Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên có trên 1 triệu tín đồ Công giáo, Tin lành, với gần 4.670 chức sắc. Trong những năm qua, các tỉnh Tây Nguyên đã tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo: Công giáo, Tin lành…được trùng tu, sửa chữa, xây dựng mới 1.239 cơ sở thờ tự khang trang.

Riêng tại Đắk Lắk, đồng bào Công giáo từ chỗ chỉ có vài nhà thờ, nhà nguyện nay đã có 40 nhà thờ, 40 nhà nguyện của 40 giáo xứ, 40 giáo họ…

Các tỉnh Tây Nguyên cũng đã tạo điều kiện cho trên 1.000 sinh viên đi học tại các Viện Thánh kinh thần học, Đại chủng viện và số lượng chức sắc, tu sỹ được đào tạo trong, ngoài nước không ngừng gia tăng qua các năm, trong đó có nhiều chức sắc, tu sỹ ra nước ngoài học tập theo các lớp thạc sỹ, tiến sỹ về tôn giáo, khi tốt nghiệp về phục vụ tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Hiện, hầu hết các tổ chức tôn giáo nói chung và Công giáo, Tin lành nói riêng trên địa bàn Tây Nguyên đều có báo, tạp chí, bản tin, trang tin điện tử.

Các tỉnh cũng in 30.000 cuốn Kinh thánh bằng các tiếng Bana, Êđê, Gia Rai tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt tôn giáo của các tín đồ ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên.

Bà con giáo dân Công giáo, tín hữu Tin lành các tỉnh Tây Nguyên cũng tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, “người tốt việc tốt” trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo.

Nhiều địa phương có đông đồng bào Công giáo, Tin lành ở các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng đã phát huy và áp dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê, rau, hoa quả mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Hiện nay, bà con giáo dân Công giáo, tín hữu Tin lành ở các tỉnh Tây Nguyên trang hoàng nhà cửa sạch đẹp, hang đá, cây thông đèn màu lấp lánh…để đón mừng lễ Giáng sinh năm 2015.

Giáo dân cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bảo vệ Tổ quốc vững chắc, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo theo đường hướng “sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” (Công giáo), “Sống phúc âm, phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc” (Tin lành) cùng nhau đoàn kết góp phần xây dựng Tây Nguyên phát triển bền vững./.