Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Trong hai ngày 4-5/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại tỉnh Tây Ninh, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Tỉnh ủy Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, thực hiện ba khâu đột phá về cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội.

Các cấp ủy Đảng, từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch hàng năm, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm với chức trách, nhiệm vụ được phân công, nhờ vậy đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức, cách làm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội toàn diện và mạnh mẽ trên các lĩnh vực.

Năm tháng đầu năm nay, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 11,1%, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 20% tổng số xã trên địa bàn.

Là tỉnh biên giới, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, nhưng thu nhập bình quân đầu người của Tây Ninh đạt tương đối cao (2.600 USD/người/năm), tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,32% theo tiêu chí mới, thấp hơn mức bình quân chung cả nước (6,75%)...

Nhất trí với định hướng phát triển của tỉnh thời gian tới, cũng như ý kiến đóng góp của các bộ, ngành Trung ương, Tổng Bí thư yêu cầu Tây Ninh cần tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa tiềm năng thế mạnh, thuận lợi và khó khăn của tỉnh để tiếp tục phát triển đi lên.

Với 240km đường biên giới, hai cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát và nhiều cửa khẩu khác, Tây Ninh có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, quốc phòng an ninh và đối ngoại, là cửa ngõ phía Tây Nam của Tổ quốc. Địa hình, đất đai bằng phẳng, đường xá giao thông thuận lợi... tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, kinh tế đối ngoại.

Bên cạnh đó, Tây Ninh có Khu di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam - Thủ đô kháng chiến thời kỳ chống Mỹ cứu nước, có truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng, đây là tiềm năng tinh thần, là động lực rất lớn để Tây Ninh tiếp tục phát triển đi lên.

Muốn vậy, Tây Ninh cần có chiến lược phát triển, khai thác tiềm năng lợi thế của mình; xác định cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đi bằng thế ba chân kiềng, tỉnh cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển công nghiệp, đồng thời với phát triển nông nghiệp trình độ cao, chất lượng cao, coi nông nghiệp là nền tảng để phát triển công nghiệp, gắn nông nghiệp với công nghiệp, đồng thời khai thác tiềm năng lợi thế sẵn có để phát triển du lịch, dịch vụ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, là quê hương cách mạng, đồng thời với phát triển kinh tế, Tây Ninh cần chú ý thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý Tây Ninh phải làm tốt công tác đối ngoại, giữ vững ổn định an ninh khu vực biên giới Tây Nam của Tổ quốc, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác; quan tâm chăm lo đối với bà con Việt kiều từ Campuchia trở về, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam sang Campuchia hợp tác làm ăn hiệu quả.

Bên cạnh đó, Tây Ninh cần làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, công tác dân vận nói chung, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tầng lớp nhân dân đồng tâm hợp lực tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định là phải làm tốt công tác đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một trong ba khâu đột phá chiến lược (bên cạnh việc hoàn thiện thể chế, xây dựng và phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại). Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chính là xây dựng tổ chức, xây dựng con người, để Đảng thực sự trong sạch, liêm chính, được lòng dân.

Tổng Bí thư hoan nghênh vừa rồi Tây Ninh đã thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo chuyển biến tích cực trên thực tế, đồng thời nhấn mạnh đây là việc làm thường xuyên, cần thực hiện kiên trì, kiên quyết và bền bỉ, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là phải trung thành với lý tưởng của Đảng, với lợi ích quốc gia dân tộc, kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, chống cho được chủ nghĩa cá nhân, chống cho được suy thoái biến chất trọng một bộ phận cán bộ đảng viên, phải gần dân, trọng dân, học dân.

Tổng Bí thư ghi nhận những kiến nghị tâm huyết, xác đáng của Tây Ninh nhằm tạo cơ chế thực hiện liên kết vùng mạnh mẽ hơn, phát huy được lợi thế của từng địa phương, hỗ trợ nhau cùng phát triển; hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông; tạo thuận lợi để các tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước hoạt động hiệu quả…

Trước đó, chiều 4/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương cục miền Nam, tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Là cơ quan đầu não lãnh đạo trực tiếp cách mạng miền Nam từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho đến thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước, từ Trung ương Cục miền Nam, nhiều chủ trương, quyết sách của Đảng và Bác Hồ đã được triển khai cụ thể hóa để lan rộng ra toàn chiến trường miền Nam.

Thực tiễn đã chứng minh quyết định xây dựng căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại Chiến khu Bắc Tây Ninh là một chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng, để lại những bài học quý báu về xây dựng căn cứ địa, xây dựng phong trào cách mạng gắn bó máu thịt với nhân dân, đặc biệt là bài học xây dựng Đảng chặt chẽ, vững vàng về chính trị, giỏi về công tác quần chúng. Đây là điều kiện tiên quyết dẫn đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam trước kia, cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Tại Khu Di tích, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm; tham quan Nhà trưng bày; thăm Hội trường lớn - nơi làm việc chung của cán bộ, chiến sỹ Trung ương Cục miền Nam; thăm nơi ở và làm việc của một số lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tại Nhà làm việc của đồng chí Nguyễn Văn Linh ở Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương cục miền Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ghi lưu bút tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh căn cứ Trung ương Cục miền Nam là minh chứng hùng hồn về tinh thần cách mạng kiên cường, sự lãnh đạo sáng suốt và niềm tin sắt đá của toàn Đảng, toàn dân vào thắng lợi của cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định: “Chúng ta nguyện mãi mãi xứng đáng với truyền thống anh hùng, sự hy sinh cao cả vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của các thế hệ lãnh đạo tiền bối, của các cán bộ, chiến sỹ đã từng sống, chiến đấu và làm việc tại căn cứ Trung ương Cục miền Nam, ra sức xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.”

Chiều 4/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Nông trường Ninh Điền của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh, thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đây là cơ sở sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyên trồng mía, sản xuất đường và một số cây lương thực có hạt khác.

Báo cáo của lãnh đạo nông trường cho biết năng suất và sản lượng của nông trường hàng năm đều tăng. Để tiến hành cơ giới hóa, nông trường đã đầu tư trên 60 tỷ đồng để trang bị các loại máy móc thiết bị, thay đổi hoàn toàn tập quán canh tác từ thủ công sang cơ giới, ứng dụng công nghệ và các kỹ thuật tiến bộ vào nhiều khâu trong quy trình sản xuất khép kín, từ cải tạo đất, kỹ thuật trồng mía, bón phân, phun tưới...

Tới đây Nông trường sẽ xây dựng nhà máy đường hữu cơ và sản xuất các sản phẩm hữu cơ khác. Điều này phù hợp với định hướng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chủ trương của Tỉnh ủy Tây Ninh về tái cấu trúc nền nông nghiệp theo hướng sạch, an toàn và hữu cơ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cánh đồng mía của Nông trường Ninh Điền. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sau khi thăm cánh đồng mía sử dụng hệ thống phun tưới tự động, ứng dụng kỹ thuật cao, Tổng Bí thư đã làm việc với lãnh đạo nông trường Ninh Điền, nghe báo cáo tình hình sản xuất của đơn vị. Tổng Bí thư hoan nghênh những nỗ lực và kết quả Nông trường Ninh Điền đã đạt được trong việc gắn nông nghiệp với công nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chất lượng cao, thông qua việc đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, cơ giới hóa đồng bộ.

Tổng Bí thư cho rằng đây là nhân tố mới, thực hiện đúng chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp; những thành công và kinh nghiệm tốt của nông trường có thể nghiên cứu để nhân rộng cho các địa phương khác.

Tại Tây Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm gia đình ông Phan Văn Điền (Mười Thương), Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân./.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến tthăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Phan Văn Điền. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)