Thứ Sáu, Tháng Chín 22/09/2017

Tê giác con may mắn sống sót sau khi nhận cú húc trời giáng

Huy Đồng (Vietnam+) Bản in

Khi đang đứng gặm cỏ cùng mẹ mình trong Khu bảo tồn Madikwe (Nam Phi), một chú tê giác con đã bất ngờ bị đồng loại tấn công.