Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 27/5, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển kinh tế thế giới đã chính thức được thành lập tại Trường Đại học Nam Khai Thiên Tân, thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Phát biểu tại lễ thành lập, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab nhấn mạnh nền kinh tế thế giới trong những năm tới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Khi hoạch định chính sách kinh tế, các quốc gia thường không tính toán đến các yếu tố tác động cũng như phụ thuộc lẫn nhau giữa kinh tế trong nước với kinh tế thế giới.

Việc xử lý và đối phó với khủng hoảng kinh tế thường trong tình trạng bị động, thiếu tính chiến lược và dự báo… Vì vậy, kinh tế thế giới cần phải có một tổ chức nghiên cứu chuyên trách, mang tính học thuật và khoa học.

Ông Schwab khẳng định, sau khi thành lập, trung tâm nghiên cứu trên sẽ mang lại những thành quả nghiên cứu về mặt lý luận, tác động thiết thực cũng như trợ giúp hiệu quả cho việc hoạch định chính sách kinh tế toàn cầu.

Theo giới thiệu, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển kinh tế thế giới sẽ thực hiện chức năng liên kết và phối hợp với tất cả các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học tại Trung Quốc để hình thành một cơ quan nghiên cứu khoa học tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, trong đó bao gồm cả việc cung cấp báo cáo nghiên cứu và tư vấn cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos./.