Ngọn lửa người dân Kobe gửi cho người dân Otsuchi với thông điệp hãy luôn thắp sáng hy vọng. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)
Toàn cảnh khu nhà tạm Kozuchi Daihachi. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)
Gian phòng nhỏ ở khu nhà tạm. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)
Khu định cư Ogaguchi Icchome vừa được hoàn thành. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)
Nhà sinh hoạt chung của cư dân khu định cư Ogaguchi Icchome. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)
Một lớp học thêm toán buổi tối tại trường Collaborative School. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)
Một tiệm ăn trong một khu nhà tạm. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)
Công trường xây dựng công viên trong khu dân cư tại Taro. (Ảnh: Nguyễn Tuyến-Gia Quân/Vietnam+)