Bộ Tài chính cho biết, từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 7, Bộ sẽ tiến hành thanh, kiểm tra 6 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu theo kế hoạch năm 2012.

Bộ sẽ tiến hành thanh kiểm tra Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp, Công ty Thương mại Xăng dầu đường biển, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ.

Nội dung thanh tra tập trung vào các nội dung như việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong việc thực hiện đăng ký giá và các yếu tố hình thành giá bán xăng dầu; xác định tính hợp pháp của việc chi trả thù lao đại lý của các doanh nghiệp đầu mối, nhập khẩu kinh doanh xăng dầu; việc chấp hành pháp luật về thuế tại doanh nghiệp…

Thời gian thanh tra dự kiến 45 ngày.

Trong năm 2012, Kiểm toán Nhà nước cũng đã có kế hoạch kiểm toán tại 3 công ty xăng dầu đầu mối là Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty xăng dầu Quân đội.

Trước đó, vào cuối năm 2011, nhằm có thêm cơ sở hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu, Bộ Tài chính đã thành lập các Tổ kiểm tra giá nhập khẩu xăng dầu tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam; Tổng công ty Dầu Việt Nam và tại các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối (gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp). Việc thanh tra các đầu mối xăng dầu nói trên được thực hiện theo kiến nghị của Tổ kiểm tra kinh doanh xăng dầu./.