Chủ tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin. 

Theo Quyết định mới, Chủ tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Bốn Bộ trưởng các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo là các Ủy viên thường trực Ủy ban. 

Chủ tịch Ủy ban sẽ phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban theo văn bản cử người của các bộ, ngành, cơ quan. Chủ tịch Ủy ban quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn./.