Theo quy định mới, thí sinh có thể đăng ký thay đổi nguyện vọng xét tuyển tại các trường trung học phổ thông. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Thí sinh có nguyện vọng rút hồ sơ đăng ký xét tuyển và nộp vào trường khác có thể tới sở giáo dục và đào tạo địa phương hoặc tới các trường trung học phổ thông do sở quy định để nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Đây là quy định hoàn toàn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa được lãnh đạo Bộ quyết định chính thức chiều nay, 11/8.

Hồ sơ đăng ký gồm Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại đây), Giấy biên nhận thu hồ sơ của trường cũ hoặc Phiếu báo phát chuyển Hồ sơ đăng ký xét tuyển của bưu điện.​

Trước đó, Bộ quy định thí sinh muốn rút hồ sơ phải trực tiếp đến trường hoặc uỷ quyền cho người thân.

Giải thích về sự thay đổi này, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc cho phép thí sinh được đăng ký rút hồ sơ tại trường trung học phổ thông, các sở giáo dục và đào tạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em, nhất là các thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Để thực hiện tốt quy định mới này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo đục và đào tạo phối hợp với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng tạo điều kiện cho các thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Cụ thể, đến hết ngày 20/8, các sở tổ chức thu nhận hồ sơ thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh, cập nhật vào phần mềm quản lý tuyển sinh các thông tin thay đổi nguyện vọng của thí sinh đồng thời gửi về Bộ qua hộp thư ts2015@moet.edu.vn danh sách thí sinh đề nghị rút hồ sơ.

Các sở giáo dục và đào tạo lưu giữ Đơn đề nghị thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, Giấy biên nhận thu hồ sơ của trường cũ hoặc Phiếu báo phát của Bưu điện đến hết tháng 12.

Đối với các trường đại học, cao đẳng phải thường xuyên cập nhật thông tin điều chỉnh nguyên vọng đăng ký xét tuyển do sở giáo dục và đào tạo chuyển lên hệ thống phần mềm quản lý tuyển sinh của Bộ.

Bộ yêu cầu các trường tiếp nhận danh sách thí sinh đề nghị rút hồ sơ và cập nhật vào phần mềm quản lý tuyển sinh của Bộ để đưa thí sinh ra khỏi danh sách đăng ký xét tuyển của trường. Các trường cũng phải lưu giữ Giấy chứng nhận kết quả thi của các thí sinh này.

Với các trường được thí sinh đăng ký thì phải nhập thông tin của thí sinh vào dữ liệu đăng ký xét tuyển của trường mình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng có tinh thần khắc phục khó khăn, tạo thuận lợi nhất có thể cho học sinh và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định mới này./.