Thứ Tư, Tháng Mười 22/10/2014

Thông qua danh sách bầu Ban Chấp hành TW khóa XI

(TTXVN/Vietnam+)

Sáng 17/1/2011, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nông Đức Mạnh thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Ông Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút ý kiến ứng cử, đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Sau khi thảo luận tại Hội trường, Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XI gồm:

- Danh sách bầu cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XI là 218 ứng viên với số dư là 24,57% so với số lượng cần bầu 175 ủy viên.

- Danh sách bầu cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XI là 61 ứng viên với số dư là 144 % so với số lượng cần bầu 25 ủy viên.

Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm 19 ủy viên.

Buổi chiều các đại biểu nhận và ghi phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Cuối buổi chiều, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Hội trường./.

Anh
Bình luận của bạn về bài viết này ...
Cùng chuyên mục

"VN sẽ thành nước công nghiệp hiện đại vào 2020"

"VN sẽ thành nước công nghiệp hiện đại vào 2020"

Phê chuẩn nhân sự lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau

Phê chuẩn nhân sự lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau

Bầu các đại biểu xứng đáng bằng tinh thần dân chủ

Bầu các đại biểu xứng đáng bằng tinh thần dân chủ

Đặt nhiều kỳ vọng vào Ban chấp hành TW khóa XI

Đặt nhiều kỳ vọng vào Ban chấp hành TW khóa XI

Phát huy vai trò nông dân trong xây nông thôn mới

Phát huy vai trò nông dân trong xây nông thôn mới

Nhiều đề xuất thiết thực từ Đại hội XI của Đảng

Nhiều đề xuất thiết thực từ Đại hội XI của Đảng