(Nguồn: TTXVN)

Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV là 870 người. Tổng số đại biểu trúng cử trong ngày 22/5 và bầu cử thêm ngày 29/5 ở Cần Thơ là 496 người. 

Trong số đó, tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số: 86 người (17,30%); tỷ lệ đại biểu là phụ nữ: 133 người (26,80%); Đại biểu là người ngoài Đảng: 21 người.

Xin mời quý độc giả xem chi tiết tại đây:
http://infographics.vn/dai-bieu-quoc-hoi.vna