(Ảnh minh họa. Hoàng Hải/TTXVN)

Chiều 15/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã tổ chức tiếp nhận 87 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV từ Ủy ban Bầu cử thành phố.

Trong số 87 người ứng cử đại biểu Quốc hội có 40 người được các cơ quan, đoàn thể giới thiệu và 47 người tự ứng cử. Hà Nội cũng có 205 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố; trong đó 196 hồ sơ được cơ quan, đoàn thể giới thiệu và chín hồ sơ tự ứng cử.

Ông Vũ Hồng Khanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, cho biết với lượng hồ sơ như trên, số người tự ứng cử vào đại biểu Quốc hội lần này tại Hà Nội cao hơn kỳ bầu cử khóa trước.

Theo quy định của luật, để chuẩn bị cho bước hiệp thương tiếp theo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tiếp nhận danh sách sơ bộ, trên cơ sở đó sẽ xem xét, đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện của việc ứng cử đại biểu Quốc hội theo đúng trình tự, thủ tục. Mặt trận Tổ quốc tiến hành chốt danh sách sơ bộ để tiến hành giới thiệu về các địa bàn dân cư, nơi cư trú thường xuyên của ứng cử viên để lấy ý kiến nhân dân.

Theo bà Lê Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, qua số hồ sơ ứng cử lần này có thể thấy quy chế dân chủ trong ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân được thực hiện rất tốt. Nhân dân rất quan tâm không chỉ đến công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân mà còn quan tâm tới các cán bộ lãnh đạo bộ máy chính quyền, Nhà nước, đó là điều rất đáng mừng. Có được điều đó là do Hà Nội ngày càng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Hiện nay, nhận thức và dân trí người dân đã tăng lên rất nhiều.

Bà Oanh tin tưởng đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ này dù là được giới thiệu hay tự ứng cử sẽ có chất lượng tốt hơn./.