Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 15-17/5.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Thongloun Sisoulith trên cương vị Thủ tướng Lào.

Ngày 20/4 vừa qua, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII của Lào, ông Thongloun Sisoulith đã được tín nhiệm bàu làm Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith tiếp ngay sau chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith từ ngày 25-27/4./.