Trong báo cáo nghiên cứu tháng 5/2015, Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về các vấn đề quốc tế (Chatham House) nhận định việc đưa ra thuật ngữ "Chiến tranh Lạnh mới" trên thực tế đã lạm dụng lịch sử, khiến Phương Tây hiểu sai về Nga cũng như vai trò của nước này đối với môi trường an ninh châu Âu.

Xung đột và khủng hoảng ở Ukraine đã đánh dấu một thời kỳ mới trong cuộc chiến cạnh tranh ảnh hưởng cũng như lợi ích giữa Nga và Phương Tây. Ngay lập tức, thuật ngữ "Chiến tranh Lạnh mới" được sử dụng một cách phổ biến và có phần ưa thích để ám chỉ giai đoạn cạnh tranh này.

Nhiều chính trị gia và nhà quan sát Phương Tây còn cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn vặn ngược lại đồng hồ, thậm chí còn khôi phục Liên Xô. Vì thế, theo họ, những bài học thời Chiến tranh Lạnh là rất hữu ích cho giới chính trị gia Phương Tây hôm nay. Tuy nhiên, nghiên cứu của Chatham House chỉ ra rằng thuật ngữ này, dù hay đến mấy thì cũng đã khiến Phương Tây đi sai đường.

Chính cách tiếp cận vấn đề theo kiểu "Chiến tranh Lạnh mới" khiến Phương Tây vấp phải nhiều khó khăn trong việc hoạch định chính sách đối với cả Nga và Ukraine. Bên cạnh đó, việc so sánh hành động của nước Nga hiện đại với Đức Quốc xã hồi cuối thập niên 1930 cũng dẫn đến những sai lầm khi đánh giá và xem xét một cuộc khủng hoảng quốc tế khá phức tạp.

Theo Chatham House, thuật ngữ "Chiến tranh Lạnh mới" đã trói buộc tư duy của Phương Tây về nước Nga./.