Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước gia đoạn 2010-2015. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Sáng 6/8, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ ba.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự và trao Huân chương Lao động tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua từ năm 2010 đến 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Diễn ra trong năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, với chủ đề: "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc," Đại hội lần này đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2010-2015 đối với công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong 5 năm qua.

Đại hội cũng đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng, Văn phòng Quốc hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong 5 năm tới (2015-2020) là thời điểm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của Quốc hội.

Tổng kết, rút kinh nghiệm nhiệm kỳ Khóa XIII, Quốc hội bước vào nhiệm kỳ Khóa XIV với nhiệm vụ nổi bật và hết sức quan trọng là thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thành pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa Hiến pháp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tham gia, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội xác định mục tiêu thi đua là nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn cơ quan; các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 75 năm Quốc hội Việt Nam và gắn với công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các đại biểu ngoài việc tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, cần tiếp tục đánh giá thực chất phong trào thi đua yêu nước của Văn phòng Quốc hội để thấy được những khả năng tiềm tàng, phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tận tụy của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội.

Mỗi cơ quan, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội cần chủ động, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua, đổi mới lề lối làm việc; tận tụy, sáng tạo, khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.