Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên-Bình Phước. (Ảnh: Quang Huy/TTXVN)

Từ ngày 12-13/7, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng 44 đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên gồm 9 người.

Ông Trần Quốc Cường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên được bầu làm Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện góp phần tạo điều kiện để Tây Nguyên phát triển.

Đảng bộ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, coi việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, là thước đo, tiêu chí để đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng.

Các Chi bộ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các Vụ, Văn phòng chỉ đạo xây dựng các nội dung, chương trình công tác sát với yêu cầu, nhiệm vụ.

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chuyên môn, theo dõi địa bàn hoạt động, tiếp tục đi sâu nghiên cứu tình hình, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm ổn định, phát triển Tây Nguyên bền vững.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tham mưu, nghiên cứu bám sát nội dung, chương trình công tác của Ban, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn, nhất là các chính sách đặc thù đối với Tây Nguyên và các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã lựa chọn đúng những nội dung trọng tâm, trọng điểm để nghiên cứu, đề xuất như chủ động theo dõi, tổng hợp tình hình, triển khai thực hiện các chuyên đề công tác lớn hàng năm đạt kết quả tốt, tham gia giám sát thực hiện một số chủ trương về phát triển kinh tế, kiểm tra việc thực hiện một số dự án, chương trình công tác về phát triển kinh tế-xã hội, các vấn đề liên kết vùng, đánh giá tổng thể về chính sách phát triển bền vững, bảo vệ tài nguyên môi trường.

Tham mưu tổ chức các hoạt động và các sự kiện lớn của vùng như Tổ chức các diễn đàn xúc tiến đầu tư, quảng bá về du lịch, thương mại, đề xuất các chương trình, đề án về giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học.

Cơ quan Thường trực cũng thực hiện tốt việc việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, tham mưu giải quyết nhiều vấn đề liên quan trên lĩnh vực tôn giáo, đề xuất các chính sách trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, nhất là triển khai đề án về tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên, góp phần thực hiện mục tiêu “đến năm 2013 tất cả các buôn làng đều có đảng viên, đến năm 2015 tất cả các buôn làng đều có chi bộ”…/.