Nhân viên Petrolimex đang bán xăng cho khách hàng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa có công văn gửi các doanh nghiệp đầu mối thông báo về giá cơ sở ngày 19/1, theo đó chỉ điều chỉnh giá các mặt hàng ​dầu.

Cụ thể, giá xăng RON 92 và xăng E5 sẽ không thay đổi. Tuy nhiên, mặt hàng dầu diesel 0,05S sẽ tăng 290 đồng/lít, dầu hỏa tăng 347 đồng/lít và dầu mazút 3,5S tăng 496 đồng/kg.

Như vậy, mức giá mới đối áp dụng từ 15 giờ 00 phút như sau: Mặt hàng xăng RON 92 sẽ có mức trần là 17.594 đồng/lít, xăng E5 cao nhất 17.322 đồng/lít, dầu diesel 0,05S có mức trần 14.047 đồng/lít, dầu hỏa cao nhất là 12.600 đồng/lít và dầu mazút 3,5S có mức trần là 11.623 đồng/kg.

Liên quan đến quỹ bình ổn, ​liên bộ yêu cầu doanh nghiệp giảm mức trích lập quỹ bình ổn (BOG) đối với xăng khoáng và xăng E5 ​về 0 đồng và giữ nguyên mức trích lập đối với các mặt hàng dầu như kỳ công bố ngày 4/1/2017. ​

Trong khi đó, mức chi quỹ bình ổn đối với xăng khoáng sẽ tăng từ mức 229 đồng/lít lên 503 đồng/lít; xăng E5 ​có mức mới là 514 đồng/lít; trong khi dầu mazút, dầu diesel và dầu hỏa mức chi mới là 0 đồng/lít, kg.

Trước đó, ngày 4/1, sau khi áp dụng quỹ bình ổn, giá xăng RON 92 và xăng E5 giữ nguyên. Tuy nhiên, mặt hàng dầu diesel 0,05S sẽ tăng 324 đồng/lít, dầu hỏa tăng 310 đồng/lít và dầu mazút 3,5S tăng 493 đồng/kg.

Liên quan đến quỹ bình ổn, trong kỳ công bố ngày 4/1, ​liên bộ yêu cầu doanh nghiệp giảm mức trích lập quỹ bình ổn (BOG) đối với xăng khoáng và xăng E5 ​về 0 đồng và giữ nguyên mức trích lập đối với các mặt hàng dầu như kỳ công bố ngày 20/12/2016. ​

Trong khi đó, mức chi quỹ bình ổn đối với xăng khoáng giảm ​từ 600 đồng/lít xuống 229 đồng/lít; xăng E5 ​giảm từ 600 đồng/lít xuống 567 đồng/lít; dầu mazút mức chi là 500 đồng/kg ​trong khi giữ nguyên đối với dầu diesel là 250 đồng/lít, dầu hỏa là 450 đồng/lít./.