Di tích lịch sử Nọc Nạng ở Giá Rai. (Nguồn: giarai.baclieu.gov.vn)

Tối 17/7, tại khu hành chính thị xã Giá Rai (phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đã diễn ra lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Giá Rai.

Thị xã Giá Rai được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên gần 35.467ha và dân số hơn 140.000 người của huyện Giá Rai.

Thị xã Giá Rai có 3 phường gồm phường 1 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Giá Rai. Phường Hộ Phòng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Hộ Phòng. Phường Láng Tròn trên cơ sở toàn bộ diện tích đất tự nhiên và dân số của xã Phong Thạnh Đông A.

Sau khi thị xã Giá Rai được thành lập, thị xã có các đơn vị hành chính cấp xã gồm 3 phường (phường 1, phường Hộ Phòng, phường Láng Tròn); 7 xã (Phong Thạnh Đông, Phong Thạnh Tây, Phong Thạnh, Phong Thạnh A, Phong Tân, Tân Phong và Tân Thạnh).

Cùng với việc đầu tư xây dựng mới các công trình, thị xã Giá Rai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện một số chỉ tiêu của đô thị loại 4 còn thiếu và yếu, đầu tư phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị ở các xã để tiến tới đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo đầu nhiệm kỳ 2010-2015 là 19,87% nay giảm xuống còn dưới 5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 40 triệu đồng/người/năm.

Ông Mai Chí Tính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Giá Rai cho biết, việc huyện Giá Rai trở thành thị xã là sự kiện chính trị quan trọng, là kết quả của sự đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giá Rai trong công cuộc xây dựng và kiến thiết đô thị trong 40 năm qua.

Kết quả đó còn là niềm cổ vũ, động viên to lớn để thị xã Giá Rai ngày nay tiếp tục phấn đấu vươn lên giành được nhiều thành tựu lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng quê hương Giá Rai ngày thêm giàu đẹp, xứng đáng với lịch sử truyền thống của Đảng bộ, quân và dân Giá Rai anh hùng.

Khi thị xã Giá Rai chính thức đi vào hoạt động, người dân Giá Rai sẽ trở thành công dân đô thị, được thụ hưởng nhiều tiện ích về cơ sở hạ tầng; các công trình phúc lợi, văn hóa, giáo dục, y tế, có điều kiện tốt hơn để phát triển kinh tế, tạo ra thế và lực mới tác động lớn đến sự phát triển chung của tỉnh Bạc Liêu.

Trong thời gian tới, Thị xã Giá Rai sẽ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để nâng xã Tân Phong và xã Tân Thạnh thành phường.

Thị xã tiếp tục kiện toàn bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị đáp ứng nhu cầu quản lý thị xã; phát triển mạnh công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tăng cường công tác mời gọi thu hút đầu tư các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài thị xã tham gia vào các dự án phát triển kinh tế-xã hội nhất là các công trình phát triển đô thị.

Thị xã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người nghèo, làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và thoát nghèo bền vững./.