Các chú khỉ đột tỏ ra vô cùng thận thiện với những nhân viên ở công viên quốc gia Virunga. (Nguồn: Daily Mail)
Chúng mừng rỡ và trao những cái ôm rất tình cảm cho những nhân viên tại đây. (Nguồn: Daily Mail)
Cuộc sống của các chú khỉ đột thường xuyên bị đe dọa bởi những kẻ săn trộm. (Nguồn: Daily Mail)
Những con khỉ đột khỏe mạnh trong đàn sẵn sàng tấn công bất cứ ai có ý định làm hại các chú khỉ đột con. (Nguồn: Daily Mail)
Tình cảm ấm áp của gia đình khỉ đột. (Nguồn: Daily Mail)