Thứ Bảy, Tháng Năm 28/05/2016

Tính chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp theo cách mới

Bản in

Tổng cục Thống kê cho biết chỉ tiêu “giá trị sản xuất công nghiệp” theo giá cố định sẽ bị bãi bỏ kể từ năm 2011 và thay thế bằng chỉ tiêu “chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp” để đánh giá tăng trưởng sản xuất công nghiệp hàng tháng.

Theo Tổng cục Thống kê, phương pháp đánh giá tốc độ tăng trưởng bằng chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp hiện không còn thích hợp và thiếu chính xác trong nền kinh tế thị trường. Theo nguyên tắc, bảng giá cố định phải được thay đổi 5 năm một lần nhưng đến nay, bảng giá cố định đã tồn tại trên 14 năm mà chưa có điều kiện thay đổi.

Đặc biệt, phương pháp thống kê công nghiệp hàng tháng hiện nay không đảm bảo tính so sánh quốc tế do không còn quốc gia nào tính chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định.

Từ năm 2009, Tổng cục Thống kê sẽ công bố cả hai chỉ tiêu “giá trị sản xuất công nghiệp” theo giá cố định và chỉ tiêu “chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp” theo phương pháp mới; trong đó chỉ tiêu cũ là chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu mới là chỉ tiêu tham khảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận của bạn về bài viết này ...
Cùng chuyên mục