Một vườn dâu công nghệ cao tại Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 18/12, tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội thảo Hợp tác, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, quản lý, các doanh nghiệp, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Tại Hội thảo, Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đắk Nông đã ký kết hợp tác phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và Viện nghiên cứu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Đại học Đà Lạt.

Tỉnh Đắk Nông đã giới thiệu tổng quan về tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển, các chính sách thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Đắk Nông.

Ông Hồ Gấm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông, nhấn mạnh Đắk Nông có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho sự phát triển và sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi. Cây càphê, hồ tiêu, cao su, khoai lang, chăn nuôi đại gia súc… trở thành những cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh.

Tỉnh coi phát triển nông nghiệp công nghệ cao là khâu then chốt, giải pháp xuyên suốt, là bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Vì vậy, tỉnh Đắk Nông đã ban hành các nghị quyết, quyết định về phát triển nông nghiệp công nghệ cao; các chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với nhà đầu tư khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Đắk Nông cũng đã thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với quy mô hơn 120ha nhằm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao vào sản xuất; trình diễn, chuyển giao, nhân rộng các mô hình; liên kết các hoạt động nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

Các tham luận trình bày tại hội thảo của các nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý trong và ngoài tỉnh đã luận giải nhiều vấn đề như phát triển nông nghiệp hữu cơ; nông nghiệp công nghệ cao với biến đổi khí hậu; thành tựu ứng dụng công nghệ cao đạt hiệu quả tại Việt Nam; cơ chế chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao; nhu cầu chuyển giao khoa học công nghệ và các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; liên kết đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Đắk Nông.../.