Tính năng 3D Touch sẽ đem tới một trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng iPhone. (Nguồn: The Verge))

Một trong những tính năng đặc biệt trên hai mẫu điện thoại mới iPhone 6S và 6S Plus của Apple là 3D Touch.

Với tính năng này, màn hình iPhone có thể nhận biết được các mức lực nhấn khác nhau để đưa ra các lựa chọn xử lý. Hai cử chỉ quan trọng nhất là "peek" để  xem trước thông tin và "pop" để  mở ứng dụng.

Người dùng có thể hơi nhấn (thay vì chạm) vào biểu tượng để nó pop-up ra một menu giúp người dùng chọn hành động tiếp theo muốn làm với ứng dụng đó.

Còn ở trong ứng dụng thì nếu ​người dùng hơi nhấn vào phần nào đó thì nó sẽ đưa phần nội dung đó ra khỏi màn hình (phần còn lại mờ đi) và nếu tiếp tục hơi nhấn thì sẽ mở.

Các ứng dụng bên thứ ba sớm tương thích với 3D Touch bao gồm WeChat, Instagram và Facebook./.