Để đồng hành và giúp đỡ sinh viên trong quá trình thực tập và tìm việc làm tại Pháp, chuyến đi thăm doanh nghiệp ARPE, công ty con của Tập đoàn khổng lồ về đường sắt SNCF của Pháp sẽ được tổ chức vào ngày 20/1.

Đây là chuyến đi thăm cơ sở doanh nghiệp thực tế đầu tiên do Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) tổ chức trong năm 2011, trong khuôn khổ chương trình "Hướng nghiệp" đã và đang được Hội xây dựng.

Những chuyến đi thực tế này giúp sinh viên có cái nhìn tổng quát về hệ thống điều hành trong môi trường hoạt động nghề nghiệp nói chung và cái nhìn sâu hơn vào công việc của một doanh nghiệp cụ thể, đặc biệt là họ sẽ có cơ hội xây dựng quan hệ với một doanh nghiệp, tìm kiếm việc làm.

Những cuộc đi thăm doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong chương trình hướng nghiệp, dự kiến sẽ được tổ chức một tháng hoặc hai tháng một lần.

Theo Hoàng Năng Thắng, Chủ tịch UEVF, cũng trong khuôn khổ chương trình này, một cuộc hội thảo chuyên ngành dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa tháng Ba tới với sự tham gia của các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực, trong đó có doanh nghiệp đang có dự án tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp này sẽ giới thiệu với sinh viên Việt Nam yêu cầu công việc của họ tại Pháp hoặc ở trong nước, giúp sinh viên có thể dễ dàng tìm kiếm sơ sở thực tập hoặc cơ hội việc làm./.