Sáng 2/6, tại Hà Nội, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh và vinh danh danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015), được tổ chức trong tháng 11 tại Hà Tĩnh.

Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nhằm khẳng định công lao, tài năng và tôn vinh những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Nguyễn Du đối với nền văn hóa Việt Nam và nhân loại.

Đây là dịp để thu thập thêm những hiện vật, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Du, các danh nhân dòng họ Nguyễn Tiên Điền, tạo cơ sở khoa học cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Các hoạt động kỷ niệm nhằm mở rộng giao lưu văn hóa, quảng bá các giá trị văn hóa Việt với bạn bè quốc tế, tạo môi trường thuận lợi, xây dựng và phát triển văn hóa gắn với du lịch di sản, tiếp tục bảo tồn, tôn tạo Khu Du lịch - Văn hóa Nguyễn Du.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, quê hương, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ; tích cực bảo tồn và phát huy, khai thác giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế-xã hội; phát huy vai trò của văn hóa nghệ thuật, trong đó có tinh hoa văn học cổ điển Việt Nam trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm con người.

Đây cũng là dịp để quảng bá rộng rãi hình ảnh quê hương và con người Hà Tĩnh với bạn bè trong nước và thế giới.

Trong thời gian tới, Tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp với các cơ quan, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du như các hội thảo chuyên đề về Truyện Kiều và Nguyễn Du; Hội thảo quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du; sưu tầm, giới thiệu xuất bản các tác phẩm của Nguyễn Du; xây dựng phim tư liệu, các tác phẩm sân khấu, âm nhạc, hội họa về thời đại, cuộc đời, sự nghiệp, tác phẩm của dòng họ Nguyễn Tiên Điền.

Các cuộc thi tìm hiểu, thi ngâm Kiều, lẩy Kiều, bình Kiều, nói chuyện về tác phẩm của Nguyễn Du cũng sẽ được tổ chức./.