Cử tri thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên trước khi tiến hành bỏ phiếu. (Ảnh: Vĩnh Trọng/TTXVN)

Ngày 22/5, cả nước sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đây là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân năm 2016.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện tốt các công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng, chỉ huy trong toàn quân đã chủ động nghiên cứu ban hành kế hoạch, hướng dẫn, thành lập Ban chỉ đạo bầu cử ở các cấp để tổ chức thực hiện; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho mọi công dân trên địa bàn đóng quân.

Các đơn vị đã tổ chức quán triệt, học tập cho các đối tượng về một số nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương...

Đặc biệt, ngay sau khi triển khai nhiệm vụ bầu cử trong Quân đội, toàn quân đã chủ động xây dựng các phương án sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ an toàn doanh trại, kho tàng nơi đóng quân.

Cùng với đó, toàn quân phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng khác xây dựng, triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử, nhất là các điểm bỏ phiếu, vào những thời điểm quan trọng.

Thiếu tướng Ngô Văn Bích, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cơ quan Thường trực về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp trong Quân đội cho biết, thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, toàn quân đã thành lập 913 tổ bầu cử tại 913 khu vực bỏ phiếu; 2.398 đơn vị không đủ điều kiện thành lập khu vực bỏ phiếu riêng sẽ tham gia bỏ phiếu chung với nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Các đồng chí làm nhiệm vụ đột xuất, hoặc thường xuyên phải đi công tác, thay đổi vị trí, để đảm bảo quyền bầu cử cho các quân nhân trong quá trình thay đổi nơi công tác trong ngày bầu cử sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 34 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Như vậy, các đồng chí đi công tác sẽ do chỉ huy đơn vị đề nghị với Ủy ban nhân dân cấp xã cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 kèm theo Nghị quyết số 41 của Hội đồng bầu cử quốc gia để thực hiện bỏ phiếu ở nơi đến công tác mới.

Thiếu tướng Ngô Văn Bích cũng cho biết, để thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra thực thi pháp luật trên biển, Hội đồng bầu cử quốc gia đã đồng ý cho 51 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố được bầu cử sớm từ 1-20 ngày.

Qua theo dõi và báo cáo của cơ quan, đơn vị, công tác bầu cử sớm đã được tiến hành chặt chẽ, đúng thời gian quy định, nhanh, gọn, bảo đảm 100% quân số trong danh sách cử tri tham gia bầu cử.

Một số đơn vị đã bầu cử sớm như vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Vùng 2, Quân chủng Hải quân; các nhà dàn; các đơn vị trên Quần đảo Trường Sa; một số đồn Biên phòng; Trạm radar...

"Có thể nói, đến thời điểm này, toàn quân đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của cả nước, việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bầu cử sẽ góp phần vào thành công chung cuộc bầu cử," Thiếu tướng Ngô Văn Bích nhấn mạnh./.