Trong không khí tưng bừng phấn khởi chào mừng thành công Đại hội XI của Đảng, kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết cổ truyền Tân Mão 2011, sáng 31/1 tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc gặp mặt “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới,” chúc Tết các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào và chiến sỹ cả nước.

Cùng dự cuộc gặp mặt có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các cán bộ lão thành cách mạng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ nhân dân Việt Nam vừa đi qua năm Canh Dần 2010 với đầy ắp các sự kiện quan trọng và đã gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, góp phần hoàn thành tốt đẹp chương trình, kế hoạch 5 năm 2006-2010, do Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, tiếp tục làm cho diện mạo của đất nước ta ngày càng tươi đẹp, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao và hé mở ra nhiều triển vọng tốt đẹp trong thời gian tới.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh với thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với niềm tin và khí thế mới, quyết tâm mới. Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng trên cơ sở tổng kết thực kết, đánh giá, phân tích những ưu điểm, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm, đã đề ra những quyết sách quan trọng với tư tưởng chỉ đạo chung là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, và sẽ tiếp tục vươn xa hơn nữa, từng bước quá độ đi lên Chủ nghĩa Xã hội.

Năm Tân Mão 2011 là năm đầu tiên của thập kỷ thứ hai trong thế kỷ XXI, cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng thời tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Tổng Bí thư chỉ rõ đất nước đang có rất nhiều thuận lợi cơ bản, nhưng cũng đứng trước không ít khó khăn thách thức. Tuy nhiên, với bề dày truyền thống lịch sử của dân tộc, của Đảng, với những thành tựu và kinh nghiệm đã đạt được trong thời gian qua, với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, chắc chắn chúng ta sẽ từng bước triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, hoàn thành các mục tiêu, chương trình đã đề ra.

Tổng Bí thư nhấn mạnh điều quan trọng là tạo ra sự đồng tâm nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn dân; đề ra chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể và bước đi thích hợp nhằm triển khai thực hiện cho được Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thế hệ cán bộ qua các thời kỳ, các ngành, các cấp, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang cùng toàn thể nhân dân cả nước, trong thời gian vừa qua, đã đồng lòng nhất trí, luôn kiên định mục tiêu và con đường đúng đắn mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, đẩy mạnh Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cảm ơn kiều bào ta ở nước ngoài luôn luôn hướng về Tổ quốc, để cùng góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, bày tỏ cảm ơn bạn bè quốc tế, các nước cũng như các tổ chức quốc tế, trong thời gian vừa qua đã luôn luôn ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước; hy vọng sắp tới sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác giúp đỡ đó, với chất lượng và hiệu quả cao hơn./.