Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Ngày 2/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2015-2018, chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ.

Cùng dự buổi tiếp có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được Đảng, Nhà nước giao trọng trách, đây vừa là vinh dự lớn, vừa là trách nhiệm nặng nề; nhắc nhở các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần hiểu rõ và thực hiện đầy đủ, nhuần nhuyễn, sáng tạo chức năng, nhiệm vụ được giao, vận dụng sáng tạo đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đó là lợi ích tối đa của dân tộc.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải nắm chắc quan điểm, đường lối, kiên định về nguyên tắc nhưng rất khôn khéo, mềm mỏng, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước về chủ trương, chiến lược, sách lược đúng đắn trên lĩnh vực đối ngoại, nhất là những vấn đề lớn, liên quan đến lợi ích quốc gia, dân tộc, chủ quyền lãnh thổ...

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đúng vai nhưng phải thuộc bài, đòi hỏi mỗi Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và có kinh nghiệm thực tiễn.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Công tác ở địa bàn nào thì phải nắm chắc tình hình ở địa bàn đó, từ đặc điểm địa lý, phong tục tập quán, văn hóa, con người... có như vậy mới tham mưu đề xuất đúng và có biện pháp ứng xử phù hợp.

Tổng Bí thư yêu cầu các Đại sứ, các Trưởng cơ quan đại diện phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, quan tâm giúp đỡ bà con hội nhập và đóng góp vào sự phát triển của sở tại, đồng thời hướng về quê hương đất nước.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần chú trọng công tác bảo hộ công dân, người lao động Việt Nam ở nước ngoài, quan tâm sâu sát và giúp bà con tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, với vai trò cơ quan đại diện cho Đảng, Nhà nước ở nước ngoài, nên các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải tích cực tham gia vào công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, góp phần xây dựng và hoàn thiện đường lối đối ngoại trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư lưu ý các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần hết sức chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đại diện đoàn kết thống nhất, là hình ảnh đất nước Việt Nam thu nhỏ, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế; đồng thời tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các đối tác.

Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao trọng trách.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, khó lường, tác động nhiều chiều đến môi trường chiến lược của Việt Nam, nhiệm vụ đối ngoại là phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và nâng cao vị thế của đất nước.

Mỗi người nhận nhiệm vụ ở một địa bàn khác nhau, nhưng đều mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của đất nước.

Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cam kết sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, vì lợi ích quốc gia, dân tộc./.