Người dân kỷ niệm một năm Crimea được sáp nhập vào Nga. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Trên trang Facebook chính thức của mình, Chủ tịch Đảng Nước Nga Công bằng, ông Sergei Mironov ngày 26/6 cho biết Văn phòng Tổng Công tố Liên bang Nga đã xác nhận sự vi hiến của quyết định năm 1954 theo đó chuyển bán đảo Crimea cho Ukraine.

Trả lời đơn của ông Mironov, Văn phòng Tổng Công tố Liên bang Nga viết: "Quyết định của Chủ tịch đoàn Xô viết tối cao Liên Xô, thông qua năm 1954, về việc chuyển giao tỉnh Crimea trong thành phần Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xôviết Nga (RSFSR) vào thành phần Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xôviết Ukraine (USSR), không tuân thủ Hiến pháp RSFSR và Hiến pháp Liên Xô."

Văn phòng Tổng Công tố giải thích quyền hạn của cơ quan, như Xôviết tối cao, không bao gồm việc ra quyết định chuyển giao một phần lãnh thổ RSFSR cho nước cộng hòa khác thuộc liên minh.

Theo luật cơ bản của Liên Xô, điều này thuộc thẩm quyền các cơ quan cao nhất trong chính quyền và nhà nước. Cơ quan trên lưu ý thành phố Sevastopol vẫn thuộc quyền tài phán RSFSR kể cả sau khi chuyển tỉnh Crimea vào thành phần Ukraine. Quy chế liên bang của Sevastopol đã được Xôviết Tối cao Nga xác nhận tháng 7/1993.

Cuối tháng Năm vừa qua, Bộ trưởng Tư pháp Nga Alexander Konovalov cũng tuyên bố Nga không vi phạm luật pháp quốc tế khi sáp nhập Sevastopol và Crimea./.