Được thành lập theo Quyết định 50/2011/QĐ-TTg ngày 5/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ, chiều 25/11, Tổng cục Năng lượng - cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương đã chính thức ra mắt.

Với 20 nhiệm vụ, quyền hạn, Tổng cục Năng lượng là cơ quan đầu mối về công nghiệp năng lượng trong phát triển điện lực; phát triển điện hạt nhân; năng lượng mới và năng lượng tái tạo; quản lý nhu cầu và tiết kiệm năng lượng; dầu khí và công nghiệp than.

Tổng cục Năng lượng gồm 14 đơn vị: Văn phòng; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch-Quy hoạch; Vụ Nhiệt điện và Điện hạt nhân; Vụ Thủy điện; Vụ Năng lượng mới và Năng lượng tái tạo; Vụ Lưới điện và Điện nông thôn; Vụ Khoa học Công nghệ và Tiết kiệm năng lượng; Vụ Thăm dò và Khai thác dầu khí; Vụ Vận chuyển và Chế biến dầu khí; Vụ Công nghiệp than; Vụ Quản lý đầu tư BOT điện; Trung tâm Thông tin Năng lượng; Trung tâm đào tạo và Tư vấn Năng lượng.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Năng lượng là ông Phạm Mạnh Thắng - trước đó từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Năng lượng, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc thành lập Tổng cục Năng lượng sẽ hình thành được cơ quan đầu mối quản lý thống nhất, đủ mạnh để điều hành hoạt động của ngành năng lượng, giải quyết được các tồn tại trong lập quy hoạch, chiến lược đầu tư, triển khai, xây dựng cũng như tổng hòa mối quan hệ chồng chéo giữa các ngành Điện-Than-Dầu khí khi ba ngành cùng làm những nhiệm vụ giống nhau nhưng lại vận hành riêng./.