Tổng thống Aquino. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã phê duyệt Kế hoạch phát triển xuất khẩu của Philippines (PEDP) giai đoạn 2015-2017, đặt ra lộ trình và mục tiêu và chiến lược cho sự phát triển của lĩnh vực xuất khẩu trong hai năm tới.

Tổng thống Aquino đã ký Thông tư số 91 chỉ đạo xem xét tất cả các chính sách có liên quan để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch phát triển xuất khẩu của Philippines 

Thông tư cũng chỉ thị cho một số cơ quan chính phủ và các tổ chức tập trung xem xét tất cả các chính sách có liên quan để thúc đẩy xuất khẩu và loại bỏ những rào cản trong lĩnh vực này.

Bộ Thương mại và Công nghiệp được chỉ định là cơ quan lãnh đạo cùng với sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành liên quan. Trong khi đó, Hội đồng phát triển xuất khẩu được chỉ định giám sát việc thực hiện Kế hoạch PEDP và phối hợp xây dựng, thực hiện cải cách chính sách và chiến lược xúc tiến xuất khẩu. Hội đồng cũng sẽ đảm bảo việc xác nhận đánh giá định kỳ sáu tháng và cập nhật tiến độ PEDP.

Các cơ quan chính phủ sẽ trình Hội đồng phát triển xuất khẩu và Văn phòng Tổng thống danh sách các chính sách liên quan và kế hoạch hành động trong vòng 60 ngày kể từ ngày ban hành Thông tư./.