Trụ sở IMF. (Nguồn: ft.com)

Trên trang web của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 31/7 xuất hiện đơn thỉnh cầu yêu cầu công nhận Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF) là tổ chức khủng bố.

Đơn thỉnh cầu nêu rõ: "Tôi đề nghị Tổng thống chính thức công nhận IMF là tổ chức khủng bố, những ai hợp tác với tổ chức này là những tên khủng bố và cuối cùng đề nghị (Tổng thống) công bố chiến lược quốc gia."

Tác giả sáng kiến trên cho rằng IMF có mối liên hệ trực tiếp với tình hình kinh tế khó khăn hiện nay của Ukraine, trong khi đó để hoàn trả tín dụng cho tổ chức này Ukraine buộc phải nhờ vào việc nâng tuổi về hưu và chuyển những công ty ăn nên làm ra sang thuộc quyền tài phán của IMF.

Ngoài ra, đơn thỉnh cầu cũng nhấn mạnh rằng "IMF yêu cầu quan liêu hóa đất nước."

Tổng thống Petro Poroshenko thường xuyên nhận được các đơn thỉnh cầu, tuy nhiên để được xem xét trong vòng ba tháng phải có ít nhất 25.000 chữ ký./.